रामनाथी (गोवा) येथे सनातनच्या आश्रमात होत असलेल्या हवनाच्या वेळी करण्यास सांगितलेल्या श्री दुर्गादेवीच्या नामजपाच्या वेळी रायगड जिल्ह्यातील साधकांना आलेल्या अनुभूती

नामजप करतांना परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्यामधे श्री दुर्गादेवी, त्रिमुखी दत्त आणि शिव यांचे दर्शन होणे