नम्र आणि साधकांशी जवळीक साधणार्‍या कु. अनुराधा जाधव !

गोवा येथील साधिका कु. अनुराधा जाधव यांची साधकांना जाणवलेली गुणवैशिष्ट्ये येथे दिली आहेत.