गुरुदेवांनी दिली आज निर्गुणातूनी भेट ।

‘१८.११.२०१९ या दिवशी जयसिंगपूर येथे श्री. अण्णासाहेब वरेकर यांच्या घरी पू. (सौ.) शैलजा परांजपेकाकू या साधकांसमवेत नामजप करण्यासाठी येणार होत्या; परंतु त्या दिवशी पू. परांजपेकाकूंची प्रकृती बरी नसल्यामुळे त्या येऊ शकत नव्हत्या.

कार्यक्रमात विषय मांडतांना संस्था आणि समिती यांच्या वक्त्यांकडून झालेल्या चुका त्यांना वेळोवेळी लक्षात आणून द्या !

संस्था आणि समिती यांच्या काही वक्त्यांकडून खालील चुका होत असल्याने उपस्थितांना विषयाचे आकलन होत नाही अन् भाषणाची परिणामकारकता उणावते.

गीताज्ञानदर्शन

सनातनचे ज्ञानयोगी संत पू. अनंत बाळाजी आठवले ह्यांच्या ‘गीताज्ञानदर्शन’ ह्या सनातनच्या ग्रंथसंपदेतील ग्रंथातील मजकूर क्रमश: प्रसिद्ध करत आहोत.

घरात गुरुजींचे, संस्कृतीचे, धर्माचे, नीतीचे अन् प्रेमाचे धडे घ्यायचे….

घरात गुरुजींचे, संस्कृतीचे, धर्माचे, नीतीचे अन् प्रेमाचे धडे घ्यायचे आणि बाहेरच्या जगात कळकट नीती असलेल्या माणसांत वावरायचे, असे आहे जीवन !’