साधकाच्या घरी ठेवलेल्या ‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे छायाचित्रमय जीवनदर्शन’ या ग्रंथाच्या मुखपृष्ठावरील परात्पर गुरुदेवांचे छायाचित्र सजीव झाल्यासारखे जाणवणे

‘वाराणसी येथील साधक श्री. मनोज मौर्य यांच्या घरी ठेवलेल्या ‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे छायाचित्रमय जीवनदर्शन’ या ग्रंथाच्या मुखपृष्ठावरील परात्पर गुरुदेवांच्या छायाचित्रामध्ये पालट दिसून येत आहे

सूक्ष्मातून रामनाथी आश्रमाच्या परिसरातील केर काढून तो मार्गापलीकडील मोकळ्या जागेत टाकणे, ‘परिसरातील धुळीचा कणही त्याची साधना असल्याविना आश्रमाजवळ येणार नाही’, असा विचार मनात येऊन केर बाहेर टाकल्याविषयी मनात खंत निर्माण होणे

‘मी प्रतिदिन सूक्ष्मातून रामनाथी आश्रमात जाते. प्रथम मी आश्रमाच्या फाटकाजवळ पोहोचते. तिथे गेल्यानंतर मी सर्व परिसर झाडून सडा-रांगोळी घालते. त्यानंतर मी सुपलीत कचरा गोळा करून तो मार्गाच्या पलीकडे मोकळ्या जागेत टाकते.

धर्मप्रेमींनी केलेल्या मागणीनुसार ग्रामीण भागात धर्मप्रसार होऊन हिंदूसंघटन होण्यासाठी अधिकाधिक ‘एकवक्ता सभां’चे आयोजन करा !

‘हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने अनेक ठिकाणी ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती सभां’चे आयोजन केले जात आहे. या सभांची परिणामकारकता पाहून सभांना उपस्थित असलेले धर्मप्रेमी आपल्या क्षेत्रांत सभांचे आयोजन करण्याची सिद्धता दर्शवत आहेत.


Multi Language |Offline reading | PDF