एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधिका मायासम नाहस यांना फ्रान्समधील अध्यात्मप्रसाराच्या दौर्‍यात शिकायला मिळालेली सूत्रे आणि स्वतःत जाणवलेले पालट

मायासम नाहस या गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या मार्गदर्शनानुसार साधना करत आहेत. साधनेअंतर्गत त्यांनी अध्यात्मप्रसाराच्या सेवेलाही आरंभ केला आहे.

हृदयविकार आणि अन्य तीव्र शारीरिक त्रास असणार्‍या साधकांनी पुढील मंत्रजप करावा !

साधकांसाठी महत्त्वाची सूचना . . . हा मंत्रजप भावपूर्णरितीने करावा आणि अधिकाधिक गुरुस्मरण करावे.’

साधना न केल्याने शासनकर्त्यांच्या हातून पापकर्म घडून लोकशाहीची दयनीय स्थिती होणे

लोकशाहीच्या नावावरून आतापर्यंत जे राजकारण होत आले आहे, त्यावरून माणसामध्ये सत्तेचा लोभ अधिक असल्याचे आणि राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी लोकशाहीचे नाव घेत चोर-लुटारूंप्रमाणे कृत्य करत असल्याचे दिसून येते;

श्रद्धेचे महत्त्व !

‘भक्तीला श्रद्धेचे खत असले, म्हणजे भक्तीचा वृक्ष वटवृक्षाप्रमाणे फोफावून जातो आणि त्याच्या छायेत श्रद्धावान निश्‍चिंत राहू शकतो. सारे काही पहाते


Multi Language |Offline reading | PDF