एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधकांच्या प्रगतीविषयी मिळालेल्या पूर्वसूचना !

‘एस्.एस्.आर्.एफ्.’च्या ‘आंतरराष्ट्रीय शिबिरा’साठी रामनाथी आश्रमात देश-विदेशांतील अनेक साधक आले आहेत.

बर्फ वितळून पूर येण्याचा संभाव्य धोका निर्माण झाला असतांना साधकांनी सूर्यदेवतेला शरणागत भावाने प्रार्थना केल्यामुळे युरोपमधील ‘डिओश’ या निवासस्थानाचे पुरापासून रक्षण होणे

३ जानेवारी २०१९ या दिवशी रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात चालू झालेल्या ‘एस्.एस्.आर्.एफ्.’ च्या शिबिराच्या निमित्ताने…

‘आत्म्यामुळेच कार्य होत आहे’, याचे स्मरण ठेवून आत्मानुसंधानात राहिल्यास देवाला अपेक्षित असे कार्य होईल !

‘प्रतिदिन कोणतेही कर्म करतांना आपण स्वतःला, म्हणजेच अहंला महत्त्व देतो. प्रत्यक्षात अहंचे अस्तित्व चैतन्यदायी आत्म्यामुळेच आहे. त्यामुळे खरेतर आत्म्याला महत्त्व द्यायला हवे.

संत पृथ्वीवरील संकटांचे निवारण असे करतात !

‘पृथ्वीवर येणार्‍या संकटाच्या निवारण्यासाठी अनंत योजने वरती भगवान शंकराच्या स्थानापर्यंत जाऊन त्याची सेवा केली आणि आईमातेचा संदेश घेऊन पुन्हा खाली आलो.’


Multi Language |Offline reading | PDF