संतांचे साहाय्य हवे असेल, तर मन शुद्ध हवे !

‘काहीजण म्हणतात, ‘माझ्यावरील कठीण प्रसंगात मी गुरुजींना कळवळून हाक मारतो; पण मला त्याचा प्रतिसाद मिळत नाही.’


Multi Language |Offline reading | PDF