राष्ट्रीय भाववृद्धी सत्संगात सांगितल्याप्रमाणे ‘प्रत्येक दिवशी गुरुपौर्णिमा आहे’, असा भाव ठेवून कृती केल्यावर साधकांना स्वतःत जाणवलेले पालट आणि आलेल्या अनुभूती

गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने झालेल्या राष्ट्रीय भाववृद्धी सत्संगात सर्व साधकांना गुरुपौर्णिमेच्या कालावधीत कार्यरत असलेले गुरुतत्त्व

‘एखाद्या प्रवचनाची योग्यता काय आहे, हे ज्यांना ज्यांना कळते ते त्याची साठवण करतात, बाकीचे वार्‍यावर सोडून देतात.’

‘एखाद्या प्रवचनाची योग्यता काय आहे, हे ज्यांना ज्यांना कळते ते त्याची साठवण करतात, बाकीचे वार्‍यावर सोडून देतात.’

सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची अमूल्य शिकवण

व्यष्टी साधनेत नामात अडकायला होते, तर समष्टी साधनेत मनाच्याही पुढे लवकर जाता येते.


Multi Language |Offline reading | PDF