प्रारब्धावर मात केल्यावर देव लवकर भेटतो !

‘वर्तमान स्थितीला आपले प्रारब्ध समजून त्याला आनंदाने सामोरे जावे. प्रारब्धातच देवदर्शन करावे. जो प्रारब्धावर मात करतो, त्याला देव लवकर भेटतो !’


Multi Language |Offline reading | PDF