‘दैनिक सनातन प्रभात’ हातात घेतल्यानंतर येणार्‍या अनुभूती !

‘दैनिक सनातन प्रभात’ हातात घेतल्यानंतर माझा नामजप लगेचच आतून चालू होतो. त्या वेळी सहस्रार चक्रावर संवेदना जाणवून माझे ध्यान लागते, तसेच माझे मन निर्विचार होते.

सेवेची गती पुष्कळ असली, तरीही साधकाचे मन स्थिर आणि अंतर्मुख होऊन सेवेत गुंतलेले असणे अन् त्याला सर्वत्र देवाचेच अस्तित्व जाणवणे

सेवा करतांना माझी गती पुष्कळ होती; पण त्या वेळी माझे मन इतके स्थिर आणि अंतर्मुख होऊन सेवेत गुंतले होते की, मला वेळेचे भानच नव्हते. ‘मी कुठल्यातरी अशा लोकामध्ये होतो की, जिथे लोकांना काही काळ-वेळ लागतच नाही’, असे मला वाटत होते.

हा चमत्कार गुरुदेव करती, हे मात्र कोणा न कळे ।

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी ‘कु. करुणा मुळे हिच्यामुळे मला कविता सुचतात’, असे म्हटले. त्यानंतर श्री. वीरेंद्र मराठे यांना पुढील कविता सुचली.

रामनाथी येथील आश्रमात झालेल्या हनुमानकवच यागाच्या वेळी सनातनच्या साधिका श्रीमती अंजली कुलकर्णी यांना त्यांच्या गोव्यातील ढवळी येथील घरी आलेल्या अनुभूती

‘श्रीविष्णु कपाळावर उभेे गंध लावतात, तसे केशरी रंगाचे गंध लावलेला हनुमान आल्याचे दिसले. त्याने अंगावर पिवळ्या रंगाचा शेला (उत्तरीय) घेतला होता. उजव्या हातात दिवा घेऊन तो आरती करत आहे’, असे मला जाणवले. तेव्हा ‘श्‍वासासमवेत शरिरात चैतन्य जात आहे’, असे वाटत होते.’

देवा, तूच घडवतोस ।

‘२१.१२.२०१८ या दिवशी पहाटे मला नेहमीप्रमाणे जाग आली. तेव्हा देवाला आठवतांना मला एक वेगळाच आनंद मिळत होता. त्या आनंदात देवाने सुचवलेल्या ओळी त्याच्याच चरणी अर्पण करते.

६७ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. सदाशिव सामंत (वय ८२ वर्षे) यांना रुग्ण साधकासाठी मंत्रजप करतांना आलेली अनुभूती

‘श्री. कृष्णकुमार जामदार हे देवद, पनवेल येथील सनातन आश्रमात उत्पादनाची सेवा करतात. ते रुग्णाईत असल्यामुळे त्यांना २७.१०.२०१८ या दिवशी रुग्णालयात अतीदक्षता विभागात दाखल करावे लागले. त्यांची प्रकृती सुधारावी….

पंचमुखी हनुमानकवच यज्ञाच्या वेळी आलेल्या अनुभूती

‘आहुतीच्या आधी वाईट शक्ती मला ‘यज्ञाकडे जाऊन तुला तीव्र त्रास होणार आहे.’, असे म्हणाली. तेव्हा मी तिला सांगितले, ‘इथे प.पू. गुरुमाऊली आणि मारुतीराया असतांना तू मला काहीही करू शकत नाहीस. तूही यज्ञाचे चैतन्य ग्रहण कर.’

५३ व्या पंचमुखी हनुमत्कवच यज्ञाच्या वेळी सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ, पू. (डॉ.) मुकुल गाडगीळ आणि पू. भगवंत मेनराय यांना आलेल्या अनुभूती

‘नारसिंह’ मुखासाठी आहुती चालू असतांना मला ‘हनुमंत विराट आकारात आणि नारसिंह रूपात माझ्यासमोर उभा आहे’, असे दिसले.

चिंचवड (पुणे) येथील सौ. प्रीती शीलवंत यांना देवद (पनवेल) येथील सनातनच्या आश्रमात सेवा करतांना आलेल्या अनुभूती

‘प.पू. गुरुदेवा, मी तुम्हाला पाहिले नाही; पण आश्रमात रहाणार्‍या प्रत्येक साधकामध्ये मी तुम्हाला अनुभवले. ‘प्रत्येक सेवा देवच माझ्याकडून करवून घेत आहे’, असा भाव ठेवला. तेव्हा मला स्वयंपाकघरातील साधिका सांगतील…….

५५ व्या पंचमुखी हनुमत्कवच यज्ञाच्या वेळी सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि पू. (डॉ.) मुकुल गाडगीळ यांना आलेल्या अनुभूती

‘यज्ञ चालू असतांना मध्ये मध्ये मला जाणवत होते की, सद्गुरु बिंदाताई माझ्या पाठीमागे बसलेल्या नाहीत, तर सूक्ष्मातून युद्धाला गेल्या आहेत. ही जाणीव एवढी तीव्र होती की, २ वेळा मी स्थुलातून वळून ‘त्या तिथेच बसल्या आहेत ना ?’, याची निश्‍चितीही केली.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now