सौ. शर्मिला बांगर यांना रामनाथी आश्रमाची वास्तू आणि आश्रमातील साधक यांच्या दिव्यत्वाची आलेली प्रचीती !

१. रामनाथी आश्रमाची वास्तू – प.पू. गुरुदेवांच्या चरण स्पर्शाने पावन झालेली चैतन्यमय वास्तू २. व्यवस्थापन – आश्रमातील सर्व साधकांची आईप्रमाणे काळजी घेणारा कक्ष ३. एस्.एस्.आर्.एफ्. कक्ष – हिंदु धर्माचे काटेकोरपणे  पालन करून गांभीर्याने साधना करणारा कक्ष ४. भावसत्संग – भाव वाढून श्रीकृष्णाच्या अस्तित्वाची जाणीव देणारा सत्संग

एका नातेवाइकांच्या अनावश्यक बोलण्याचा प्रथम कंटाळा येऊन डोके जड होणे, नंतर ते बोलत असतांना नामजप केल्याने देवाच्या अनुसंधानात रहाता येऊन कंटाळा न येणे आणि डोकेही जड न होणे

‘आमच्या एका नातेवाइकांना पुष्कळ आध्यत्मिक त्रास आहे. ते आमच्या घरी आल्यावर पुष्कळ अनावश्यक बोलतात. काही वेळेला अनेक जुने विषय किंवा नुकताच त्यांच्या संदर्भात घडलेला एखादा प्रसंग अनेक वेळा मोठ्याने बोलून सांगतात. आपण कितीही विषय पालटण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते पुन्हा त्याच विषयावर बोलतात.

श्रीमती अंजली कुलकर्णी यांना देवद (पनवेल) आश्रमाजवळ सनातन संकुलातील प.पू. फडकेआजींच्या खोलीत मानस गेल्यावर आलेल्या अनुभूती

१. (कै.) प.पू. फडकेआजींच्या खोलीत मानस गेल्यावर त्यांनी साधिकेच्या आेंजळीत पांढरी फुले ठेवून तिला ‘एकेक फूल तुझ्या षट्चक्रांवर ठेव’, असे सांगणे २. ‘ॐ नमः शिवाय ।’, हा नामजप करतांना साधिकेला ‘प.पू. आजींच्या उजव्या बाजूला भगवान शिव उभा आहे’, असे दिसणे ३. खोलीत (कै.) प.पू. पेठेआजी आल्यानंतर ‘श्‍वास आणि नामजप यांच्यासह सुगंध आत जात आहे’, असे जाणवणे

मारुतिरायांनी सद्गुरु सत्यवान कदम यांच्या रूपात येऊन उपाय केल्याची साधिकेला आलेली अनुभूती !

‘गेले वर्षभर मला पुष्कळ शारीरिक त्रास होत होता. मी कुलदेवता श्री दामोदराच्या चरणी कौल लावला होता. तेव्हा ‘मला ग्रहांची बाधा आहे’, असे समजले. मला प्रत्येक शनिवारी तेलात स्वतःचे रूप बघून ते तेल हनुमंताच्या देवळात वाहण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे श्रीकृष्णाने मला ५ शनिवारी नित्यनेमाने देवळात नेले.

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’च्या कार्यशाळेसाठी रामनाथी आश्रमात आलेल्या जिज्ञासूंना आश्रमातील विविध ठिकाणी आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूती, तसेच आश्रमात जाणवलेली सूत्रे

मी ‘आश्रम परिसरात असलेल्या औदुंबराच्या वृक्षाकडे पाहून काय जाणवते ?’, याविषयी सूक्ष्मातील प्रयोग केला. त्या वेळी मला ‘माझ्या पायाखालची भूमी सरकत आहे’, असे जाणवले.

श्रद्धेच्या बळावर रज-तमाच्या वातावरणातही देव साधना करवून घेत असल्याची अनुभूती घेणार्‍या मध्यप्रदेशातील बुरहानपूर येथील साधिका !

१. बुरहानपूरमध्ये धर्मांधांची संख्या अधिक असल्याने सेवेसाठी घराबाहेर पडल्यावर टेम्पोमध्ये शेजारी बसलेल्यांकडून वाईट स्पंदने येत असल्याचे जाणवणे आणि त्या वेळी भावजागृतीचे प्रयत्न करणे २. ग्रंथप्रदर्शनाच्या ठिकाणी आध्यात्मिक उपाय केल्यावर चांगली स्पंदने जाणवणे आणि जिज्ञासूंना साधनेचे महत्त्व सांगता येणे

गायनसेवा सादर करतांना कु. तेजल पात्रीकर यांना आलेल्या अनुभूती

११.३.२०१८ या दिवशी प.पू. देवबाबा यांच्या किन्नीगोळी (कर्नाटक) येथील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’त महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाचे श्री. गिरिजय प्रभुदेसाई यांनी तबलावादनाची सेवा सादर केली. त्यानंतर कु. तेजल पात्रीकर यांनी गायनसेवा सादर केली.

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या रामनाथी आश्रमातील कार्यशाळेला उपस्थित जिज्ञासूंचे मनोगत आणि त्यांना आलेल्या अनुभूती !

२८.३.२०१८ ते १.४.२०१८ या कालावधीत सनातनच्या रामनाथी (गोवा) येथील आश्रमात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेसाठी देश-विदेशांतून सहभागी झालेल्या जिज्ञासूंचे मनोगत आणि त्यांना आलेल्या अनुभूती येथे देत आहोत.

एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधिका सौ. श्‍वेता क्लार्क यांची ‘एस्.एस्.आर्.एफ्.चे ‘लॉग इन’ सदस्य श्री. पॉल यांच्याशी बँकॉक (थायलंड) येथे झालेली भेट, म्हणजे ‘एक दैवी योजना’, हे दर्शवणारा घटनाक्रम !

‘२६.११.२०१७ या दिवशी एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या संकेतस्थळाचे बँकॉक (थायलंड) येथील ‘लॉग-इन’ सदस्य श्री. पॉल यांच्याशी माझी भेट झाली. ‘ही भेट म्हणजे एक दैवी योजनाच होती’, असे मला वाटते. श्री. पॉल यांची भेट (सत्संग) ही माझ्यासाठी एक अनुभूती होती. याचा घटनाक्रम पुढे देत आहे. १. शोधनिबंध सादर करण्यासाठी बँकॉक येथे गेल्यावर तेथे श्री. पॉल यांना संपर्क करण्याचा निरोप … Read more

रामनाथी आश्रमात मंत्रपठण करतांना वेगळाच आवाज ऐकू येणे

‘२.१.२०१८ या दिवशी मी रामनाथी आश्रमात मंत्रपठणाला बसले होते. त्या वेळी श्री दुर्गादेवीच्या मंत्राचे पठण करतांना मला एक वेगळाच आवाज ऐकू आला.


Multi Language |Offline reading | PDF