रामनाथी आश्रमात झालेल्या श्री छिन्नमस्तिकादेवीच्या यज्ञाच्या वेळी ‘एस्.एस्.आर्.एफ्.’च्या कॅनडा येथील सौ. राधा मल्लिक यांना आलेल्या अनुभूती

सूक्ष्म युद्धाला जातांना, श्रीकृष्णाने सोनेरी मुलामा दिलेले चिलखत आणि मोरपीस असलेला मुकुट धारण केला होता, त्याचप्रमाणे मीही धारण केले आहे. असे मला दिसले.

रामनाथी आश्रमात झालेल्या श्री बगलामुखीदेवीच्या यज्ञाच्या वेळी ‘एस्.एस्.आर्.एफ्.’च्या कॅनडा येथील सौ. राधा मल्लिक यांना आलेल्या अनुभूती

मूर्तीला अभिषेक करतांना ‘जे जे पदार्थ मूर्तीवर घातले जात होते, ते ते पदार्थ माझ्यावरही ओतले जात आहेत, असे मला जाणवत होते.

‘कार्तिकेय देव, श्री बगलामुखीदेवी आणि सुदर्शनचक्र’ हे यज्ञ चालू असतांना साधकाला जाणवलेली सूत्रे

श्री कार्तिकेय देव आणि श्री बगलामुखीदेवी यांच्या यज्ञाच्या वेळी मी यज्ञकुंड परिसरातून जात असतांना मला श्रीकृष्णकृपेने जाणवलेली सूत्रे येथे दिली आहेत.

१४ वर्षांपूर्वी परात्पर गुरु डॉक्टर यांच्या चरणांचा स्पर्श झालेल्या मातीचा रंग पालटून तिच्यातून सुगंध येणे

वर्ष २००५ मध्ये परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या चरणाचा स्पर्श झाला त्या मातीचा डबा वर्ष २०१९ मध्ये उघडून पाहिला असता, त्या मातीचा रंग गुलाबी झाला असल्याचे दिसले आणि ती हाताला मृदू लागत असून तिला सुगंधही येत होता.

रामनाथी आश्रमात झालेल्या बगलामुखी यज्ञाच्या वेळी सौ. वैशाली मुद्गल यांना आलेली अनुभूती

रामनाथी आश्रमात बगलामुखी यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते. या यज्ञाच्या वेळी सौ. वैशाली मुद्गल यांना आलेल्या अनुभूती येथे देत आहोत.

आश्रमात होणार्‍या धार्मिक विधींच्या वेळी किड्या-मुंग्यांचा त्रास न होण्यासंदर्भात जाणवलेले सूत्र आणि आलेली अनुभूती

आश्रमात होणार्‍या धार्मिक विधींच्या वेळी किड्या-मुंग्यांचा त्रास न होण्यासंदर्भात सौ. वैशाली धवस यांना जाणवलेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत.

रामनाथी आश्रमात झालेल्या ‘श्री चामुंडादेवी’ यागाच्या वेळी एस्.एस्.आर्.एफ्.चे श्री. वाम्सीकृष्णा यांना झालेले त्रास आणि आलेल्या अनुभूती

‘श्री चामुंडादेवी’ यागाच्या वेळी ‘चैतन्यात वाढ झाली आहे’, उष्णता नसतांनाही मला पुष्कळ गरम होत होते. रात्री मला ताजेतवाने आणि पूर्वीप्रमाणे उत्साही वाटू लागले.

नामजप करतांना सूक्ष्मातून यज्ञकुंडातून श्री दुर्गादेवी प्रकट होणे आणि तिच्याकडून प्रचंड दाहक शक्ती प्रक्षेपित होत असल्याचे दिसणे

नामजप करतांना यज्ञकुंडातून प्रकट झालेल्या श्री दुर्गादेवीच्या उजव्या हाताला दत्तगुरु पूर्वेकडे तोंड करून होते तर शिव डाव्या हाताला पश्‍चिमेकडे तोंड करून बसलेले होते.

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमात झालेल्या उग्र प्रत्यंगिरा यज्ञाच्या वेळी साधकांना आलेल्या अनुभूती आणि जाणवलेली सूत्रे

‘१४.१.२०२० या दिवशी रामनाथी आश्रमात होत असलेल्या श्री प्रत्यंगिरादेवीच्या यागाच्या वेळी मी नामजप करतांना मला डोके आणि दोन्ही हात यांना जडपणा जाणवत होता.