श्रीराम आणि श्रीकृष्ण एकच असल्याची साधिकेला झालेली जाणीव अन् त्यासंदर्भात आलेल्या अनुभूती

फार पूर्वी मी रामनाथी आश्रमात गेले होते. तेव्हा परात्पर गुरु डॉक्टर मला म्हणाले, ‘‘तू कृष्णाशी बोल.’’ मग ‘मी अशी रामाची वाट का पहात बसले आहे ?’ परात्पर गुरु डॉक्टरांना मला काहीतरी शिकवायचे आहे. देव एकच आहे. कृष्णही देवच आहे.

फोंडा (गोवा) येथील सौ. गौरी नायक यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आलेल्या अनुभूती

मला वाढदिवसाच्या दिवशी ईश्‍वराच्या सगुण रूपाने (संतांनी) मिठी मारली. याचा मला पुष्कळ आनंद झाला. त्या रात्री नामजपाला बसल्यावर माझ्या डाव्या हातावर पुष्कळ दैवी कण दिसले.

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या विष्णुतत्त्व जागृती’ सोहळ्यानंतर ‘जाहीर प्रवचने करायची आहेत’, असे कळल्यावर कृतज्ञताभाव जागृत होणे आणि प्रवचनाच्या प्रसाराला बाहेर पडल्यावर विष्णुलोकात असल्याचे वाटून आनंद जाणवणे

‘परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या विष्णुतत्त्व जागृती’ सोहळ्यानंतर ‘आपल्याला जाहीर प्रवचने करायची आहेत’, असे कळल्यावर ‘आतून काहीतरी उसळून वर येत आहे’, असे मला जाणवले. त्या वेळी माझा कृतज्ञताभाव जागृत झाला.

७ – ८ मासांपासून दुपारी आणि रात्री आश्रमात महाप्रसाद ग्रहण करतांना ताटातील मिठामध्ये ‘ॐ’ सारखा आकार उमटत असल्याचे दिसणे

मी महाप्रसाद ग्रहण करतांना ताटातील थोडे मीठ भातात घातले. तेव्हा ताटात शेष राहिलेल्या मिठाचा आकार ‘ॐ’प्रमाणे झाल्याचे मला दिसले. हा अनुभव गेले ७ – ८ मास दुपारी आणि रात्री महाप्रसाद ग्रहण करतांना मला येत आहे.

‘श्रीरामाच्या एका नामोच्चारणाने पायातील काच निघणे’, याविषयी कु. महानंदा पाटील यांना आलेली अनुभूती

‘९.१.२०२० या दिवशी माझ्या डाव्या पायाच्या बोटात काहीतरी टोचल्यासारखे जाणवले. १२.१.२०२० या दिवशी सकाळी सेवा करत असतांना ‘माझ्या पायात काच गेली आहे. ती रुतत आहे आणि त्याच्या वेदना माझ्यातील श्रीरामाला होत आहेत’,…

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनच्या आश्रमातील साधिका सौ. वैशाली मुद्गल यांना नामजपाच्या वेळी आलेली अनुभूती

‘९.११.२०१९ या दिवशी सकाळी १०.२० वाजता आम्ही सर्व साधक रामनाथी आश्रमातील सभागृहामध्ये ‘श्रीराम जय राम जय जय राम । हरि मर्कट मर्कटाय ।’, असा नामजप करत होतो. तेव्हा आसंदीवर प्रभु श्रीराम आणि मारुति यांची चित्रे ठेवली होती.

पोळीवर ‘ॐ’ दिसल्यावर ‘प्रतिकूल परिस्थितीत देवाचे साहाय्य मिळत आहे’, याची जाणीव होऊन आनंद होणे

एके दिवशी घरात प्रतिकूल प्रसंग घडल्यावर मला पुष्कळ निराशा आली होती. तेव्हा मी ‘देवा, तुझे माझ्याकडे लक्ष नाही का रे ?’, असे देवाशी बोलत होते आणि एकीकडे त्याला प्रार्थना करत होते. नंतर पोळ्या करायला घेतल्या. तेव्हा अचानक पोळीवर ‘ॐ’ उमटलेला दिसला.

साधिकेला परीक्षा केंद्रात गेल्यावर विषयाचा केलेला अभ्यास न आठवणे, परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना प्रार्थना केल्यावर सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे आपोआप आठवू लागणे

मी नेहमी परीक्षेच्या वेळी सकाळी लवकर उठते. त्याप्रमाणे दुसर्‍या विषयाच्या परीक्षेच्या दिवशी लवकर उठून पूर्ण अभ्यासाची उजळणी केली; पण जेव्हा मी परीक्षेच्या ठिकाणी पोचले, तेव्हा मला काहीच आठवत नव्हते.

पहाटे मंत्रजप ऐकू येणे आणि हा मंत्रजप ऐकल्यामुळे स्वतःभोवती संरक्षककवच निर्माण होऊन अपघातातून देवाने वाचवल्याचे लक्षात येणे

साधारण १० मिनिटे मला हा मंत्रजप ऐकायला येत होता आणि नंतर पुन्हा झोप लागली. मी सकाळी उठलो, तेव्हा मला जडत्व जाणवत होते. माझा तो जडपणा दिवसभर टिकून होता. ‘आज वातावरणात दाब असेल; ….

संतांच्या केवळ एका दर्शनाने अनेक जन्मांचे प्रारब्ध न्यून होत असल्याची साधिकेला आलेली प्रचीती !

मला संगीत आणि नृत्य साधनेसाठी गेली २ वर्षे किन्नीगोळी येथील संत प.पू. देवबाबा यांच्याकडे जाण्याची संधी मिळाली. ‘माझा त्रास न्यून व्हावा’, यासाठी ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत प.पू. देवबाबांनी मला होणार्‍या त्रासासाठी ….