देववाणी संस्कृतचे अलौकिक सौंदर्य

संस्कृत भाषेतील प्रत्येक शब्दाचा गर्भितार्थ असतो. हा अर्थ समजला, तर त्यासारखे अन्य शब्द व्यवहारात तसेच का वापरले जातात ?, हे आपल्याला समजू शकते. उदाहरणासाठी पुढील २ शब्द पाहू.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now