प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने प्रबोधनासाठी प्रसारसाहित्य उपलब्ध !

हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांना सूचना

प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने प्रबोधन करण्यासाठी ‘ए ५’ आकारातील पाठपोट नवीन हस्तपत्रक बनवले आहे. ते नेहमीच्या संगणकीय ठिकाणावर उपलब्ध करण्यात आले असून सामाजिक जागृतीसाठी या पत्रकाचा वापर करता येईल. तसेच या पत्रकासाठी प्रायोजक मिळवून त्याचा शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक वाचनालये, रहिवासी संकुल आणि अन्य सुयोग्य ठिकाणी प्रबोधनासाठी वापर करावा, असे समितीच्या वतीने कळवण्यात आले आहे.