साधकांनी रामनाथी आश्रमातील स्वयंपाकगृहात स्वतःला सुधारण्याची प्रक्रिया केल्यावर त्यांच्या पत्नीलाही लाभ होतो.

साधकांनी रामनाथी आश्रमातील स्वयंपाकगृहात स्वतःला सुधारण्याची प्रक्रिया केल्यावर त्यांच्या पत्नीलाही लाभ होतो. तो लाभ म्हणजे पती घरीही स्वयंपाक करायला साहाय्य करतो ! – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले


Multi Language |Offline reading | PDF