परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

औषधाने गुण न आल्यास औषधे पालटतात, तशी स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या ७० वर्षांच्या कालावधीत एकाही विषयात जनतेचे काही एक भले न करणारी लोकशाही आता नको, तर हिंदु राष्ट्राची स्थापना करायला हवी ! –  (परात्पर   गुरु) डॉ. आठवले