भगवान ने अवसर दिया, तो देश के सभी मदरसे बंद करूंगा ! – उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह

हिंदू तेजा जाग रे !

Jago !

Bhagwan ne avsar diya, to desh ke sabhi Madarse band karunga ! – UP ke Mantri Raghuraj Singh

Sarkar madarson ko diya janewala anudan band kare !

जागो !

भगवान ने अवसर दिया, तो देश के सभी मदरसे बंद करूंगा ! – उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह

सरकार मदरसों को दिया जानेवाला अनुदान बंद करे !