प.पू. पांडे महाराज यांचे अनमोल विचारधन

प.पू. पांडे महाराज

साधकांनो आणि हिंदुत्वनिष्ठांनो, चैतन्यशक्तीला घेऊन साधना करा !

चैतन्य हे खरे कार्य करणारे आहे. (चैतन्यालाच राम किंवा कृष्ण अशी भगवंताची नावे दिली आहेत.) त्याच्या स्मरणात रहाणे, म्हणजे नामस्मरण ! त्याच्याशी सतत संग ठेवणे, म्हणजे सत्संग ! त्याच्या स्मरणात आणि सत्संगात राहून केलेले प्रत्येक कार्य ही सत्सेवा आहे. सत्सेवा झाल्यावर दुर्गुण रहात नाहीत. चैतन्यशक्ती असल्यास अनिष्ट शक्ती कार्य करू शकत नाही. भगवंतच सर्वत्र आहे. तोच सर्व करतो आहे. त्याची आपल्यावर असलेली कृपा लक्षात आल्यावर प्रीती निर्माण होते. तोच सर्वकाही करतो आहे, याचे मूल्य जाणल्याने भावजागृती होते. यामुळे गुरुकृपा होऊन साधना होते.

– प.पू. पांडे महाराज, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (७.५.२०१७)