तपश्‍चर्या म्हणजे युद्धच आहे !

प.पू. आबा उपाध्ये आणि प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘तपश्‍चर्या म्हणजे युद्धच आहे. या युद्धाला आपण रक्तहीन क्रांती म्हणायचे !

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (२.११.१९९६)