‘शुद्धक्रिया’

प.पू. आबा उपाध्ये आणि प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘निश्‍चित खात्री झाली की, पायाला हात लावून आशीर्वाद मागा. या क्रियेला ‘शुद्धक्रिया’ म्हणतात.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (५.६.१९९६)