कोटी कोटी प्रणाम !

संत नरहरि महाराज पुण्यतिथी

प.प. श्री लोकनाथतीर्थ स्वामी पुण्यतिथी