कोटी कोटी प्रणाम !

संत निवृत्तीनाथ यांची आज जयंती