ख्रिस्ती मुख्यमंत्र्यांच्या आंध्रप्रदेशमध्ये हिंदूंना लागू केलेला ‘जिझिया’ कर जाणा !

फलक प्रसिद्धीकरता

ख्रिस्ती मुख्यमंत्र्यांच्या आंध्रप्रदेशमध्ये हिंदूंना लागू केलेला ‘जिझिया’ कर जाणा !

आंध्रप्रदेश प्रशासनाने मकरसंक्रांतीच्या काळात भाविकांसाठी अधिक बसगाड्या सोडण्याची व्यवस्था केली आहे; मात्र त्यासाठी प्रवासी भाड्यामध्ये ५० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली आहे. गतवर्षीही अशाच प्रकारे भाडेवाढ करण्यात आली होती.