कोटी कोटी प्रणाम !

स्वामी विवेकानंद यांची आज जयंती (दिनांकानुसार)

‘तरुणांनो, जर हे राष्ट्र जिवंत रहावं अशी आपली धडपड असेल, तर हे राष्ट्र पूर्णपणे हिंदु धर्माधिष्ठित जीवनप्रणाली स्वीकारलेले असले पाहिजे.’ 

– स्वामी विवेकानंद