साधकांनो, दत्तजयंतीच्या निमित्ताने लावण्यात येणार्‍या ग्रंथप्रदर्शनातून सनातनने प्रकाशित केलेली ग्रंथसंपदा सर्वदूर पोचवा !

साधकांसाठी सूचना आणि वाचकांना विनंती !

११.१२.२०१९ या दिवशी दत्तजयंती आहे. त्या निमित्ताने सनातनने प्रकाशित केलेले ग्रंथ, लघुग्रंथ आणि सात्त्विक उत्पादने अधिकाधिक जिज्ञासूंपर्यंत पोेचवण्याची सुवर्णसंधी लाभली आहे. या संधीचा लाभ करून घेण्यासाठी साधकांनी पुढे नमूद केलेले ग्रंथ आणि प्रसारसाहित्य यांचे अधिकाधिक वितरण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

१. ग्रंथ

अ. दत्त

आ. शक्ति (भाग १) शक्तीचे प्रास्ताविक विवेचन

इ. शक्ति (भाग २) शक्तीची उपासना

ई. अलंकारशास्त्र

उ. पूजासाहित्याचे महत्त्व

ऊ. पंचोपचार आणि षोडशोपचार पूजनामागील शास्त्र

ए. देवपूजेपूर्वीची सिद्धता

ऐ. देवळात देवतेचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्यापूर्वीच्या कृतींमागील शास्त्र

ओ. देवळात देवतेचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्यापासूनच्या कृतींमागील शास्त्र

औ. सण साजरे करण्याच्या योग्य पद्धती आणि शास्त्र

अं. धार्मिक उत्सव आणि व्रते यांमागील शास्त्र

क. श्राद्धाचे महत्त्व आणि शास्त्रीय विवेचन (भाग – १)

२. लघुग्रंथ

अ. दत्त (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान)

आ. मृत्यूनंतरच्या क्रियाकर्मांचे शास्त्र

इ. शिव (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना)

ई. मारुति

उ. प्रार्थना (महत्त्व आणि उदाहरणे)

ऊ. गुरुकृपायोगानुसार साधना

ए. देवीपूजनाचे शास्त्र

ऐ. देवघर आणि पूजेतील उपकरणे

ओ. नमस्काराच्या योग्य पद्धती

औ. आरती कशी करावी ?

अं. आरतीसंग्रह (आरत्यांच्या अर्थासह)

क. सात्त्विक रांगोळ्या

ख. नामजप का आणि कोणता करावा ?

ग. विवाह संस्कार

घ. स्त्रियांनी अलंकार घालण्यामागील शास्त्र

च. शक्ति

वरील ग्रंथ आणि लघुग्रंथ यांची सूची उदाहरणादाखल दिली आहे. जिज्ञासूंसाठी अन्य सर्व ग्रंथही प्रदर्शनात उपलब्ध करावेत.

३. देवतांच्या नामपट्ट्या

विविध देवतांच्या नामपट्ट्या, तसेच वास्तूची शुद्धी करण्यासाठी उपयुक्त असे वास्तूछत

४. देवतांची सात्त्विक चित्रे आणि पदक

दत्त, गणपति, शिव, दुर्गादेवी, श्रीकृष्ण, राम, मारुति, लक्ष्मीदेवी यांची लहान, मध्यम आणि मोठ्या आकारांतील चित्रे फ्रेमसहीत, तसेच दत्त-गणपति, शिव-दुर्गा, श्रीकृष्ण-गणपति, राम-मारुति यांची चित्रे असलेली पदके (लॉकेटस्)

वरील ग्रंथ, उत्पादने आदींचे प्रदर्शन आयोजित करून प्रदर्शनस्थळी ग्रंथांची माहिती देणारे फ्लेक्स लावू शकतो. साधक आणि वाचक यांनी उपरोल्लेखित प्रसारसाहित्य स्थानिक वितरकांकडून घ्यावे. वाचक, हितचिंतक आणि धर्मप्रेमी उपरोल्लेखित ग्रंथ आणि अन्य प्रसारसाहित्य यांची मागणी स्थानिक वितरकांकडे किंवा ९३२२३१५३१७ या संपर्क क्रमांकावर अथवा sanatanshop.com या संकेतस्थळाला भेट देऊन करू शकतात.

सनातनचा ग्रंथसागर जनमानसापर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करा !

अखिल विश्‍वात धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची पायाभरणी करण्यासाठी आणि जिज्ञासूंना धर्माचरणी बनवण्यात सनातनने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथांचा मोलाचा वाटा आहे.

दत्तजयंतीच्या निमित्ताने ग्रंथप्रदर्शन लावतांना अधिकाधिक जणांपर्यंत ग्रंथ पोचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रदर्शनस्थळी अधिकाधिक ग्रंथ प्रदर्शित (डिस्प्ले) केले जातील, असे पहावे. जागेअभावी काही ग्रंथ प्रदर्शित करणे शक्य नसेल, तर ग्रंथांची माहिती विशद करणारी ग्रंथसूची प्रदर्शनात ठेवावी. अशा वेळी शक्य असल्यास नवीन प्रकाशित झालेल्या ग्रंथांची वेगळी मांडणी करू शकतो.