दत्तजयंतीविषयी प्रबोधन करणारे प्रसारसाहित्य उपलब्ध !

दत्तजयंतीच्या निमित्ताने प्रबोधन करणारे पुढील प्रसारसाहित्य नेहमीच्या संगणकीय ठिकाणावर ठेवण्यात आले आहे.

१. ‘ए-५’ (पाठपोट) आकारातील प्रबोधनपर हस्तपत्रक

२. गर्दीच्या ठिकाणी लावण्यासाठी २.२५ X ३.५ फूट आकारातील २ फ्लेक्स फलक

या प्रसारसाहित्यासाठी प्रायोजक मिळवून त्याचा सुयोग्य ठिकाणी वापर करावा.