जगातील एकमेव धर्म आहे हिंदु धर्म !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या सिद्धांतानुसार विविध संप्रदायांची स्थापना होते आणि काही काळानंतर त्यांचा लय होतो, म्हणजे त्यांचे अस्तित्व टिकत नाही. याउलट सनातन हिंदु धर्माला उत्पत्ती नसल्यामुळे, म्हणजे तो अनादि असल्यामुळे तो अनंत काळपर्यंत रहातो. हे हिंदु धर्माचे वैशिष्ट्य आहे. जगात दुसरा धर्मच नसल्यामुळे सर्वधर्मसमभाव हा शब्द किती अयोग्य आहे, हेही यावरून लक्षात येते.

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले


Multi Language |Offline reading | PDF