आपत्काळात वाचण्यासाठी साधना करा !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘न मे भक्तः प्रणश्यति ।’

– श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ९, श्‍लोक ३१

अर्थ : माझा भक्त नाश पावत नाही.

भक्ताला, साधना करणार्‍यालाच देव वाचवतो. हे लक्षात घेऊन आतापासून तीव्र साधना करा, तरच देव आपत्काळात वाचवील.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले


Multi Language |Offline reading | PDF