तत्वज्ञानावरील ग्रंथांच्या अभ्यासाने मनुष्य विद्वान् बनतो

॥ श्रीकृष्णाय नम: ॥

श्री. अनंत आठवले

‘तत्वज्ञानावरील ग्रंथांच्या अभ्यासाने मनुष्य विद्वान् बनतो, तर ते ज्ञान आचरणात उतरल्यावर तो महात्मा होतो.’ – अनंत आठवले (२३.५.२०१९)

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥


Multi Language |Offline reading | PDF