केवळ अस्तित्वानेही कार्य होते

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘कार्य करणारा कोणीतरी असावाच लागतो. त्याशिवाय कार्य होत नाही’, असे बहुतेक बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना वाटते. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, केवळ अस्तित्वाने कार्य होण्याची सूर्य, चंद्र, विविध ग्रह ही पृथ्वीवरील सर्वांत मोठी उदाहरणे आहेत. त्यांच्याप्रमाणे ईश्‍वराचे कार्यही त्याच्या केवळ अस्तित्वाने होते. त्याप्रमाणे संतमहात्म्यांचे बहुतेक कार्यही त्यांच्या केवळ अस्तित्वाने होते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले


Multi Language |Offline reading | PDF