गुरुपौर्णिमेला ३४ दिवस शिल्लक

आषाढ पौर्णिमा अर्थात ‘गुरुपौर्णिमा : १६ जुलै २०१९’

शिष्याचे अज्ञान घालवून, त्याची आध्यात्मिक उन्नती व्हावी, यासाठी जे त्याला साधना सांगून ती करवून घेतात आणि अनुभूती देतात, त्यांना गुरु असे म्हणतात.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now