‘मनुष्याला ‘सुधारावे’, असे वाटत असेल, तर त्याने स्वार्थ बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे.’

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘मनुष्याला ‘सुधारावे’, असे वाटत असेल, तर त्याने स्वार्थ बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now