घडून गेलेले सत्य दडपून ठेवण्याची पुरातत्व खात्याची मानसिकता आहे.

‘घडून गेलेले सत्य दडपून ठेवण्याची पुरातत्व खात्याची मानसिकता आहे. जे घडले आहे, ते लोकांना कळू द्यायचे नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही सत्य इतिहास लोकांपर्यंत आला नाही. त्यामुळे लोक सत्य इतिहासापासून वंचित राहिले !’- श्री. फ्रान्सुआ गोतिए, फ्रेंच पत्रकार


Multi Language |Offline reading | PDF