परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या ७१ वर्षांच्या काळात बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी भारताची खरी प्रगती केलीच नाही, उलट सर्व अधार्मिक आणि नीतीशून्य विषयांत भारताने प्रगती केली आहे !’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले


Multi Language |Offline reading | PDF