आज मी दत्त-कृष्ण पाहिले ।

श्री. सुधाकर जोशी

मन हे, मनही मन रंगले । आज मी दत्त-कृष्ण पाहिले ॥ धृ. ॥

दत्तात्रेया अन् नंदकिशोरा । हसत-हसत ने मज पैलतिरा ।

तुझे ते चरण पाहू दे । आज मी दत्त-कृष्ण पाहिले ॥ १ ॥

मनमोहना अन् कृष्णकन्हैया । आनंद कंद राहू दे ।

छुम् छनन् वाजू दे । आज मी दत्त-कृष्ण पाहिले ॥ २ ॥

दत्त गोरा अन् कृष्ण सावळा । पहाता मन हे दंग जाहले ।

आज मी दत्त-कृष्ण पाहिले ॥ ३ ॥

– श्री. सुधाकर जोशी (वय ८९ वर्षे), सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (६.१.२०१९)


Multi Language |Offline reading | PDF