जर संकटे टळली नसती, तर काय हाल झाले असते ?

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘जर संकटे टळली नसती, तर काय हाल झाले असते ? संकटे येतच असतात; पण त्यांतून तरून जाण्यासाठी भविष्य सांगितले जाते.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (१४.७.१९८८)


Multi Language |Offline reading | PDF