२०.५.२०१९ ते २५.६.२०१९ या कालावधीत रामनाथी आश्रमभेटीचे नियोजन करू नका !

जिल्हासेवकांना सूचना

रामनाथी, गोवा येथे २७.५.२०१९ ते २०.६.२०१९ या काळात ‘अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन’, तसेच विविध कार्यशाळा यांचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे २०.५.२०१९ ते २५.६.२०१९ या कालावधीत जिल्हासेवकांनी जिल्ह्यातील साधकांच्या आश्रमभेटीचे नियोजन करू नये; परंतु जे साधक सेवेसाठी आश्रमात येऊ इच्छितात, त्यांचे सेवेसाठी नियोजन करता येईल.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now