‘थोडे उपदेश करणे, हे माझे कर्तव्य आहे आणि प्रेमाचा भागही आहे. समजले ?’

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘थोडे उपदेश करणे, हे माझे कर्तव्य आहे आणि प्रेमाचा भागही आहे. समजले ?’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (१४.७.१९८८)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now