देवतांची उपासना भक्तीभावाने करण्यास सांगणारे सनातनचे ग्रंथ

 • श्रीराम (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान)

 • श्रीरामनवमीचे महत्त्व काय ?
 • रामाला ‘श्रीराम’ हे नाव कसे पडले ?
 • श्रीरामांची विविध गुणवैशिष्ट्ये कोणती ?
 • रामायणातील काही नावांचा भावार्थ
 • रामायणातील अनेक प्रसंगांचा भावार्थ
 • श्रीरामाचा मंत्र आणि नामजपाचा भावार्थ
 • श्रीरामाने शरयू नदीत देहत्याग करणे
 • श्रीरामरक्षास्तोत्राचे पठण केल्याने होणारे लाभ

 • श्रीविष्णु (अध्यात्मशास्त्रीय ज्ञान)

 • श्रीविष्णूचे कार्य आणि वैशिष्ट्ये कोणती ?
 • श्रीविष्णूला करावयाच्या प्रार्थना कोणत्या ?
 • श्रीविष्णूला तुळस वाहण्यामागील शास्त्र कोणते ?
 • शेषशायी श्रीविष्णूच्या रूपातील विविध गोष्टींचा अर्थ काय आहे ?
 • श्रीविष्णूची उपासना अन् पूजा पद्धत यांमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात ?
 • श्रीविष्णूची विविध रूपे कोणती आणि त्यांचे कार्य काय आहे ?

 • आरतीसंग्रह (अर्थासह)

 • श्रीरामरक्षास्तोत्र आणि मारुतिस्तोत्र (अर्थासह)


 • सनातनच्या ध्वनीचकत्या

 • श्रीकृष्ण, श्रीराम अन् मारुति यांचे उपासनाशास्त्र आणि नामजप
 • आरतीसंग्रह, श्रीरामरक्षास्तोत्र आणि मारुतिस्तोत्र

सनातनचे ग्रंथ आणि उत्पादने यांच्या ‘ऑनलाइन’ खरेदीसाठी SanatanShop.com

संपर्क : ९३२२३१५३१७


Multi Language |Offline reading | PDF