परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत निवडून आलेले राजकीय पक्ष ‘चांगले’ म्हणून निवडून आलेले नाहीत, तर इतर पक्षांपेक्षा कमी वाईट म्हणून निवडून आले आहेत ! (इंग्रजीत ‘Lesser of two evils.’ असे एक वाक्य आहे. त्याचा अर्थ आहे, ‘उपलब्ध असलेल्या दोन अयोग्य पर्यायांपैकी न्यूनतम हानी करणारा पर्याय निवडणे.’) हिंदु राष्ट्रात तसा प्रसंगच निर्माण होणार नाही; कारण राज्यकर्ते चांगलेच असतील.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now