भगवंताने तुमच्याकडे मोठी समष्टी सेवा दिली आहे. त्यातून स्वतःचे कल्याण करून घ्या. सेवा हे साधन आहे. त्याच्या माध्यमातून भगवंताची प्राप्ती करून घेणे, हे साध्य आहे. – (परात्पर गुरु) पांडे महाराज

भगवंताने तुमच्याकडे मोठी समष्टी सेवा दिली आहे. त्यातून स्वतःचे कल्याण करून घ्या. सेवा हे साधन आहे. त्याच्या माध्यमातून भगवंताची प्राप्ती करून घेणे, हे साध्य आहे. – (परात्पर गुरु) पांडे महाराज

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now