यज्ञाचा प्रथमावतार असलेल्या ‘अग्निहोत्रा’चे वैज्ञानिक संशोधन !

आज १२ मार्च २०१९ या दिवशी असलेल्या विश्‍व अग्निहोत्र दिनानिमित्त…

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे केलेली वैज्ञानिक चाचणी

‘त्रिकालज्ञानी संतांनी सांगितलेलेच आहे की, आता पुढे भीषण आपत्काल आहे आणि त्यामध्ये जगभरातील पुष्कळ लोकसंख्या नष्ट होणार आहे. आपत्कालात तिसरे महायुद्ध भडकेल. दुसर्‍या महायुद्धापेक्षा आता जगातील बहुतेक सर्वच राष्ट्रांंकडे महासंहारक अशी अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे ती एकमेकांविरुद्ध डागली जातील. या युद्धामध्ये वाचायचे असेल, तर त्यासाठी अण्वस्त्रे निकामी करणारा प्रभावी उपाय हवा. तसेच त्या अण्वस्त्रांपासून निघणारा किरणोत्सर्ग नष्ट करणाराही उपाय हवा. त्यासाठी ऋषीमुनींनी यज्ञाचा प्रथमावतार असलेले ‘अग्निहोत्र’ हा उपाय सांगितला आहे. करण्यास अतिशय सोपा आणि अतिशय अल्प वेळात होणारा; पण प्रभावी असा परिणाम साधून देणारा असा उपाय आहे. त्यामुळे वातावरण चैतन्यदायी बनते आणि संरक्षककवचही लाभतेे.’ (संदर्भ – सनातनचा ग्रंथ ‘अग्निहोत्र’)

यू.टी.एस्. उपकरणाद्वारे चाचणी करतांना श्री. आशिष सावंत

कर्नाटकातील ‘शक्तीदर्शन योगाश्रमा’चे संस्थापक प.पू. देवबाबा यांनी ७.२.२०१७ या दिवशी रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमाला सदिच्छा भेट दिली. त्या वेळी त्यांनी आश्रमात अग्निहोत्र करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार आश्रमात त्या दिवशी सायंकाळी त्यांनी त्यांच्या शिष्याकडून अग्निहोत्र करवून घेतले. ‘अग्निहोत्र केल्याचा वातावरणावर काय परिणाम होतो’, हे विज्ञानाद्वारे अभ्यासण्यासाठी ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’च्या वतीने एक चाचणी करण्यात आली. या चाचणीसाठी ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाचा उपयोग करण्यात आला. या चाचणीचे स्वरूप, केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

१. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत अग्नीहोत्र करण्यापूर्वी आणि अग्नीहोत्र केल्यानंतर अग्निहोत्र-पात्राच्या ‘यू.टी.एस्.’ उपकरणाद्वारे केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या. या केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

वाचकांना सूचना : जागेअभावी या लेखातील ‘यू.टी.एस्.’ उपकरणाची ओळख’, ‘उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण’, ‘घटकाची प्रभावळ मोजणे’, ‘परीक्षणाची पद्धत’ आणि ‘चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता’ ही नेहमीची सूत्रे सनातन संस्थेच्या goo.gl/tBjGXa या लिंकवर दिली आहेत. या लिंकमधील काही अक्षरे कॅपिटल (Capital) आहेत.

२. केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी आणि त्यांचे विवेचन

२ अ. अग्निहोत्र-पात्रामध्ये नकारात्मक ऊर्जा आढळली नाही.

२ आ. अग्निहोत्रानंतर अग्निहोत्र-पात्राच्या सकारात्मक ऊर्जेत वाढ होणे : सर्वच व्यक्ती, वास्तू किंवा वस्तू यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा असतेच, असे नाही. अग्निहोत्र-पात्रामध्ये आरंभी अल्प प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा होती; पण तिची प्रभावळ मोजता येईल इतपत नव्हती. (त्याच्या संदर्भात ‘यू.टी.’स्कॅनरच्या भुजांनी ९० अंशाचा कोन केला. स्कॅनरच्या भुजांनी १८० अंशाचा कोन केला, तरच प्रभावळ मोजता येते.) अग्निहोत्र केल्यानंतर अग्निहोत्र-पात्राच्या सकारात्मक ऊर्जेत वाढ झाली. तिची प्रभावळ १.७० मीटर आली.

२ इ. अग्निहोत्रानंतर अग्निहोत्र-पात्राच्या एकूण प्रभावळीत (टीप) पुष्कळ वाढ होणे : सामान्य व्यक्ती किंवा वस्तू हिची एकूण प्रभावळ साधारण १ मीटर असते.अग्निहोत्र आरंभ करण्यापूर्वी अग्निहोत्र-पात्राची एकूण प्रभावळ १.१९ मीटर होती. अग्निहोत्र केल्यानंतर अग्निहोत्र-पात्राच्या एकूण प्रभावळीत ३.०५ मीटर वाढ होऊन, ती ४.२४ मीटर आली.

टीप – एकूण प्रभावळ : व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ, तसेच वस्तूच्या संदर्भात तिच्यावरील धुलीकण किंवा तिचा थोडासा भाग यांचा ‘नमुना’ म्हणून उपयोग करून त्या व्यक्तीची वा वस्तूची ‘एकूण प्रभावळ’ मोजतात.

वरील सर्व सूत्रांविषयी अध्यात्मशास्त्रीय विश्‍लेषण ‘सूत्र ३’ मध्ये दिले आहे.

३. केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचेे अध्यात्मशास्त्रीय विश्‍लेषण

३ अ. अग्निहोत्रात वापरले जाणारे पात्र आणि त्यात प्रज्वलित होणारा अग्नी यांचे महत्त्व

१. अग्निहोत्र-पात्र हे आकाशमंडलस्वरूप पोकळीचे नेतृत्व करणारे असून त्यात प्रज्वलित होणारा अग्नी आकाशमंडलातील देवत्वाला स्वतःतील चैतन्यातून साद घालणारा आहे.

२. या अग्नीच्या प्रज्वलिततेला मंत्ररूपी तेजाचे अनुष्ठान लाभल्याने अग्नीतून उत्पन्न होणार्‍या तेजोलहरी थेट आकाशमंडलातील देवतांशी संधान साधून त्या त्या देवतांच्या तत्त्वांना जागृत करून वायूमंडलाची शुद्धी करून देणार्‍या आहेत.

३ आ. अग्नी प्रज्वलित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे इंधन, म्हणजेच तूप, शेणाच्या गोवर्‍या, तसेच आहुती म्हणून त्यात घालण्यात येणारे तांदूळ यांचे महत्त्व

१. तूप आणि शेणाच्या गोवर्‍या अग्नीतून उत्पन्न होणार्‍या सात्त्विक ऊर्जेला जडत्व प्राप्त करून देऊन त्यांना भूमीमंडलाकडे आकृष्ट करून घेऊन त्यांचे भूमीमंडलात आच्छादनात्मक गालिचासारखे पांघरुण अंथरण्यात अग्रेसर आहेत.

२. तांदूळरूपी आहुतीसदृश सात्त्विक घटक हा अग्नीतून उत्पन्न होणार्‍या सात्त्विक ऊर्जेतील तेजाला धुराच्या रूपात मध्यमंडलात घनीभूत करून देणारा आहे.

३ इ. ‘अग्निहोत्रातून निर्माण होणारा अग्नी हा रज-तम कणांना विघटित करणारा आणि वायूमंडलात दीर्घकाळ रेंगाळणारा असल्याने सातत्याने ही प्रक्रिया राबवली असता, तो मानवाच्या भोवती १० फूट अंतरावर संरक्षककवच बनवतो. हे कवच तेजविषयक गोष्टींच्या स्पर्शाला अत्यंत संवेदनशील असते. सूक्ष्मातून हे कवच तांबूस रंगाचे दिसते.’

– एक विद्वान

(सौ. अंजली गाडगीळ यांच्या माध्यमातून, १८.२.२००८)

वरील सूत्रांतून अग्निहोत्राचे आध्यात्मिक महत्त्व लक्षात येते.

३ ई. अग्निहोत्र केल्याने वातावरणात पुष्कळ प्रमाणात चैतन्य निर्माण झाले. त्याचा चांगला परिणाम अग्निहोत्र-पात्रावर झाल्यामुळे अग्निहोत्रानंतर अग्निहोत्र-पात्राच्या सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रभावळीत आणि एकूण प्रभावळीत पुष्कळ वाढ झाल्याचे चाचणीतून दिसून आले.

४. घराघरात अग्निहोत्र, यज्ञयाग आणि होम-हवनादी कर्म करणे आवश्यक

घराघरात चालणारे अग्निहोत्र, ब्रह्मयज्ञकर्म, यज्ञयागादी, तसेच तत्सम् होम-हवनादी कर्म समष्टी साधना म्हणून केल्यास वायूमंडलात त्या त्या वेळी तेजाच्या स्तरावर मंत्रांच्या साहाय्याने झालेले घनीकरण आवश्यक त्या वेळी ढाल बनून या अणूबॉम्बरूपी कारवायांतून प्रक्षेपित होणार्‍या महाभयानक अशा सूक्ष्म किरणोत्सर्गाला तोंड देऊन त्यांच्याशी लढून त्यांना नष्ट करू शकेल; कारण यज्ञयागातून निर्माण होणारी ऊर्जा ही सूक्ष्मतर स्तरावर कार्य करणारी असल्याने ती सूक्ष्म रूपात कार्यरत असलेल्या रज-तमात्मक अशा किरणोत्सर्गरूपी किरणांना नष्ट करून मानवजातीचे रक्षण करेल.’ – एक विद्वान (सौ. अंजली गाडगीळ (आताच्या सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ) यांच्या माध्यमातून, १८.२.२००८)’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय, गोवा. (११.३.२०१९)

ई-मेल : [email protected]

 

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now