आज ठाणे येथे हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा !

स्थळ – कोल्हापूर वीर बजरंग व्यायामशाळा, गोकुळनगर

वेळ – सायंकाळी ६ वाजता

     हिंदूंनो, सभेला उपस्थित राहून धर्मकर्तव्य बजावा !


Multi Language |Offline reading | PDF