आपल्याला हिंदु राष्ट्राची स्थापना होईपर्यंत स्वस्थ बसायचे नाही!

सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे

‘ज्याप्रमाणे चाणक्यांनी नंद राजाचा नाश करण्याची प्रतिज्ञा केली आणि ती पूर्ण होईपर्यंत ते स्वस्थ बसले नाहीत, त्याचप्रमाणे आपल्याला हिंदु राष्ट्राची स्थापना होईपर्यंत स्वस्थ बसायचे नाही.’

– (सद्गुरु) डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now