‘सूर्याला नमस्कार करण्यापूर्वी किंवा सूर्यनमस्कार करण्यापूर्वी ‘ॐ सूर्याय नमः।’ हा जप एकदातरी करावा.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘सूर्याला नमस्कार करण्यापूर्वी किंवा सूर्यनमस्कार करण्यापूर्वी ‘ॐ सूर्याय नमः।’ हा जप एकदातरी करावा.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now