मेहनतीने पायरी-पायरी चढत जाणे आवश्यक !

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘गाणे चांगले झाले, तसे ते उत्तम व्हायला पाहिजे. पुढे वाखाणण्यासारखे झाले पाहिजे, म्हणजे नुसते चांगले हं ! मेहनतीने पायरी-पायरी चढत गेले पाहिजे, नाहीतर आहे त्या ठिकाणी ते रहाणार.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (२.५.१९८४)


Multi Language |Offline reading | PDF