सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ यांची अमृतवचने

सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ

१. ‘माणूस कोणत्याही प्रसंगात अध्यात्मामुळेच स्थिर राहू शकतो आणि येणार्‍या परिस्थितीला आनंदाने सामोरा जाऊ शकतो; म्हणून आयुष्यात साधना करणे महत्त्वाचे आहे.

२. केवळ प्रेम ही माया आहे, तर प्रेमभाव हे अध्यात्म आहे. प्रेमाने मनुष्याला जिंकता येते, तर प्रेमभावाने मनुष्याच्या अंतरातील देवाला जिंकता येते.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now