‘तुम्ही केलेल्या प्रतिज्ञेला मी बांधील आहे; मात्र मी सांगितल्याप्रमाणे वागल्यास !’

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘तुम्ही केलेल्या प्रतिज्ञेला मी बांधील आहे; मात्र मी सांगितल्याप्रमाणे वागल्यास !’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे यांच्या माध्यमातून) (९.४.१९८३)


Multi Language |Offline reading | PDF