कोटी कोटी प्रणाम !

सनातनचे श्रद्धास्थान संत भक्तराज महाराज यांचा आज प्रकटदिन

दिनाला नवजन्म लाभला वसंतपंचमीला ।
मंत्र देऊनी ‘हरि ॐ तत्सत्’, गुरु असा भेटीला ।
भक्तराज झाला, दिनकर भक्तराज झाला ॥

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now