आपल्या कुटुंबियांच्या बाबतीत सुधारणा होणे . . .

प.पू. आबा उपाध्ये आणि कै. प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘आपल्या कुटुंबियांच्या बाबतीत सुधारणा होणे, हे केवळ त्यांच्याच हातात असते.’

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये, पुणे)


Multi Language |Offline reading | PDF